પ્રસંગને દિપાવો નયન ડિજિટલ સ્ટુડિયોને સંગ : આનંદ મેલા સ્ટોલની મુલાકાત લો

Tuesday 05th June 2018 14:23 EDT
 

૧૯૯૪માં સ્થપાયેલ નયન ડિજિટલ સ્ટુડિયો વેડિંગ ફોટોગ્રાફી, પ્રોડક્ટ ફોટોગ્રાફી, કોર્પોરેટ ડોક્યુમેન્ટરી, બેબી ફોટોગ્રાફીમાં વિશેષતા ધરાવે છે. તેમનો ધ્યેય "લાગણીને ક્લીક કરી આત્માને સ્પર્શ કરવાનો છે" ઉચ્ચ ગુણવત્તાની સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે કંપની નવી નવી ટેક્નીકનો લાભ લે છે. ક્રિએટિવીટી એ તેમના પ્રત્યેક અસાઇનમેન્ટનું હૃદય છે, જે તેમના આલ્બમ્સ અને વીડિયોમાં ઉડીને આંખે વળગે છે. આપના તમામ પ્રસંગોની ફોટોગ્રાફી - વિડીયોગ્રાફી માટે તેમનો સંપર્ક આનંદ મેલામાં કરી શકો છો.

નયન ડિજિટલ સ્ટુડિયો દરેક ગ્રાહકને પોતાનો પરિવાર માને છે અને તે જ અભિગમ ગ્રાહકોની અપેક્ષાઓથી આગળ પહોંચવા માટે તેમને મદદ કરે છે. આનંદ મેલા સ્ટોલ નં. ૨૦.


comments powered by Disqus


The Expansion of Heathrow Airport


Dear valued reader,

Here at Gujarat Samachar, we are conducting an investigation in to the potential impacts of the expansion of London's Heathrow Airport. Following Parliaments' approval of the construction of a third runway, we are seeking to gain a better understanding of how the public feels regarding this sizeable proposal. We ask that you reply to our questionnaire so that we can get a feel of how our readers view the potential expansion. Views of those local to West London are particularly welcome.to the free, weekly Gujarat Samachar email newsletter