પહેરીને ફરી શકાય તેવી ખુરશી!

Tuesday 29th October 2019 06:19 EDT
 
 

લંડન: એક કંપનીએ પહેરીને ફરી શકાય તેવી ખુરશીની ડિઝાઇન તૈયાર કરી છે. જેમાં એના સિટીંગ પેડ સાથે બે ફોલ્ડિંગ પાયા જોડાયેલા છે અને આ ખુરશીને તમારી પીઠ સાથે બાંધી દઈ શકાય છે. આશરે ૨૫૦ ડોલરની આ ખુરશી તમને હરતાંફરતાં ગમેત્યાં બેસી શકવાની સવલત તો પૂરી પાડે જ છે સાથોસાથ તમારી બેસવાની સ્થિતિમાં પણ સુધારો કરે છે, જેથી પીઠના દુખાવા જેવી શારીરિક સમસ્યાઓમાં પણ રાહત રહે.
એસ્ટ્રાઇડ બાયોનિક્સ નામની કંપની દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી આ ખુરશીનું નામ લેક્સ આપવામાં આવ્યું છે. આ ખુરશીને લોકોથી માંડીને ઉત્પાદકોએ એટલી પસંદ કરી છે કે પ્રોજેક્ટને ક્રાઉડ ફંડિંગ થકી ૧,૪૩,૦૦૦ ડોલરનું જંગી ભંડોળ મળ્યું છે. આ ખુરશી ખાસ કરીને ઉઠવા - બેસવામાં તકલીફ અનુભવતા લોકોને ઉપયોગી થઈ શકે તેમ હોવાનું કહેવાયું છે.
આ ખુરશીની ડિઝાઇનમાં પાયાની ગોઠવણ એવી રીતે કરવામાં છે કે તેને સહેલાઈથી જમીન પર ટેકવી શકાય અને તેના પર ગોઠવેલા માંચડા જેવા ભાગ પર બેસીને તેનો ખુરશીની જેમ ઉપયોગમાં લઈ શકાય.


comments powered by Disqusto the free, weekly Gujarat Samachar email newsletter