ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રચાર-પ્રસાર માટે પ્રતિબદ્ધ વેદિક સોસાયટી હિન્દુ ટેમ્પલ

આ સપ્તાહે સાઉધમ્પટનમાં આવેલા વેદિક સોસાયટી હિન્દુ ટેમ્પલ જવાનું થયું. અહીં ભારતીય ઉચ્ચાયોગ દ્વારા જૂન મહિનામાં વિવિધ સેવાઓ આપવા સર્જરી - વર્કશોપ કરવામાં આવેલો. મારા જવાનું પ્રયોજન પણ ત્યાં કોમ્યુનિટી આઉટરીચ કરવાનું, લોકોને ભારતીય ઉચ્ચાયોગ દ્વારા...

જ્ઞાન સાથે ગમ્મત વત્તા ભારતનો પરિચય કરાવતાં રસ્કિન બોન્ડના પાંચ પુસ્તક

ભારત અને યુકે વચ્ચે વર્ષોથી ચાલી આવતી સાહિત્યિક આદાન પ્રદાનની પરંપરામાં ભારતીય મૂળના લોકોએ બ્રિટન વિષે કે બ્રિટિશ લોકોએ ભારત વિષે લખેલું સાહિત્ય મહત્ત્વની કડી છે. ઉદાહરણ તરીકે રસ્કિન બોન્ડને લો. બ્રિટિશમૂળના આ લેખક ભારતમાં વર્ષોથી સ્થિત થયેલા...

આ સપ્તાહે સાઉધમ્પટનમાં આવેલા વેદિક સોસાયટી હિન્દુ ટેમ્પલ જવાનું થયું. અહીં ભારતીય ઉચ્ચાયોગ દ્વારા જૂન મહિનામાં વિવિધ સેવાઓ આપવા સર્જરી - વર્કશોપ કરવામાં...

ભારત અને યુકે વચ્ચે વર્ષોથી ચાલી આવતી સાહિત્યિક આદાન પ્રદાનની પરંપરામાં ભારતીય મૂળના લોકોએ બ્રિટન વિષે કે બ્રિટિશ લોકોએ ભારત વિષે લખેલું સાહિત્ય મહત્ત્વની...

સપ્ટેમ્બરનો પહેલો અને રવિવારનો દિવસ હતો. લંડનના ઓલમ્પિયા પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ ખાતે ત્રણ દિવસ ચાલનારો ઇન્ટરનેશનલ જ્વેલરી શો શરૂ થયો. નેશનલ એસોશિએશન ઓફ જ્વેલર્સના...