અંગ્રેજોનું શાસન ગયાના સાત દાયકા પછી પણ અંગ્રેજિયતના કટુ અનુભવ

રાજકીય શાસકોને ચરણસ્પર્શ કરતા કે તેમનાં જૂતાંની દોરી બાંધતા અધિકારીઓ પ્રજાના પ્રતિનિધિઓના આવેદનપત્રો સ્વીકારવા ઊભા થતા નથી

પશ્ચિમ બંગાળમાં ગોરખાલેન્ડ અને કૂચબિહાર રાજ્યની માંગ

રાજકીય સ્વાર્થથી લોકપ્રિય માગણીઓને ટેકો આપવા પ્રેરાય, સત્તા મળ્યા પછી નન્નો

રાજકીય શાસકોને ચરણસ્પર્શ કરતા કે તેમનાં જૂતાંની દોરી બાંધતા અધિકારીઓ પ્રજાના પ્રતિનિધિઓના આવેદનપત્રો સ્વીકારવા ઊભા થતા નથી


to the free, weekly Gujarat Samachar email newsletter