મસાલા તરીકે, ઔષધ તરીકે અને ધાર્મિક પ્રસંગે પણ ઉપયોગી લવિંગ

લવિંગ રસોડામાં પોતાની આગવી ઓળખ ધરાવે છે. લવીંગ એ એવા મસાલામાંથી એક છે જેનો ઉપયોગ રસોઈમાં મસાલા તરીકે તો થાય જ છે વળી તેનો ઉપયોગ ઔષધ અને પૂજાવિધિમાં, ધાર્મિક પ્રસંગોમાં પણ કરવામાં આવે છે. પહેલાના વખતમાં મૂલ્યવાન રત્નોના બદલામાં તેજાના આપવામાં...

હા, હેપેટાઇટિસથી પણ બચાવ શક્ય છે

હેપેટાઇટિસ લિવરનો રોગ છે. એનો અર્થ જ લિવર પર સોજો એમ થાય છે અને આ હેપેટાઇટિસ માટે જવાબદાર પાંચ અલગ-અલગ વાઇરસથી પાંચ અલગ-અલગ પ્રકારના રોગ થાય છે જે હેપેટાઇટિસ A, હેપેટાઇટિસ B, હેપેટાઇટિસ C, હેપેટાઇટિસ D, હેપેટાઇટિસ E તરીકે ઓળખાય છે. સમગ્ર દુનિયામાં...

નાક કાનની જેમ આંગળીમાં પિઅરસિંગનો ટ્રેન્ડ

સામાન્ય રીતે કાન અને નાક વીંધાવવાની પરંપરા યુગો પુરાણી હોવાનું મનાય છે. તમારા ઘરની મહિલાઓને કાન વીંધાવતી, નાક વીંધાવતી જોઈ હશે. એથી વધીને બહુ બહુ તો નાભિ વીંધાવાના અને આઈબ્ર્રો વીંધાવવા વિશે તમે જોયું અને સાંભળ્યું હશે, પરંતુ હવે યુવાનો સગાઈ...

વાળની ખૂબસૂરતી માટે વાપરો વિવિધ પ્રકારના કોમ્બ

વર્ષો પહેલાંથી વાળને સુવ્યવસ્થિત રીતે ગૂંચ કાઢવા અને ઓળવા માટે કાંસકાનો ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ હવે આપણે જાણીએ જ છીએ કે કાંસકાનો ઉપયોગ હેર સ્ટાઈલ કરવામાં પણ કરાય છે. વાળના જે રીતે વિવિધ પ્રકાર હોય છે, તે જ રીતે કાંસકાના પણ વિવિધ પ્રકાર હોય છે. એટલું...


The Expansion of Heathrow Airport


Dear valued reader,

Here at Gujarat Samachar, we are conducting an investigation in to the potential impacts of the expansion of London's Heathrow Airport. Following Parliaments' approval of the construction of a third runway, we are seeking to gain a better understanding of how the public feels regarding this sizeable proposal. We ask that you reply to our questionnaire so that we can get a feel of how our readers view the potential expansion. Views of those local to West London are particularly welcome.to the free, weekly Gujarat Samachar email newsletter