નવી મોસમનાં નવાં કૌભાંડ!

ઓનેસ્ટીથી ટેક્સ ભરતા અને ઇમાનદારીથી પાઉન્ડ બચાવતા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ભૂલકાંવ! ઇન્ડિયામાં પ્રમાણિકતામાંથી પણ પૈસા બનાવી શકે એવા હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ!

સાયબર યુગનું ‘શોલે’!

ફોરેનમાં ફોરેન-મેકની ડીવીડીયુંમાં ઈન્ડીયન-મેકની ફિલમું જોતાં અમારા વ્હાલા એનારાઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ભૂલકાંવ! ઈન્ડિયામાં જુની ડીવીડીની રિમિક્સ જેવી ભંગાર ફિલમું મલ્ટીપ્લેક્સમાં જઈને જોતાં હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ!

જોક્સ

ચંગુ: યાર, હું કંઇક અલગ કરવા માગું છું. જેથી લોકો મને ઓળખી લે.મંગુ: એટલે તું બધાથી અલગ દેખાવા માગે છે? એક કામ કર, તું બધે સ્વેટર પહેરીને જવા લાગ. આ ગરમીમાં બધા જ તને જોવા લાગશે.•••

હાસ્ય

ચંગુ: યાર, હું કંઇક અલગ કરવા માગું છું. જેથી લોકો મને ઓળખી લે.મંગુ: એટલે તું બધાથી અલગ દેખાવા માગે છે? એક કામ કર, તું બધે સ્વેટર પહેરીને જવા લાગ. આ ગરમીમાં બધા જ તને જોવા લાગશે.•••to the free, weekly Gujarat Samachar email newsletter