નવી મોસમનાં નવાં કૌભાંડ!

ઓનેસ્ટીથી ટેક્સ ભરતા અને ઇમાનદારીથી પાઉન્ડ બચાવતા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ભૂલકાંવ! ઇન્ડિયામાં પ્રમાણિકતામાંથી પણ પૈસા બનાવી શકે એવા હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ!

સાયબર યુગનું ‘શોલે’!

ફોરેનમાં ફોરેન-મેકની ડીવીડીયુંમાં ઈન્ડીયન-મેકની ફિલમું જોતાં અમારા વ્હાલા એનારાઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ભૂલકાંવ! ઈન્ડિયામાં જુની ડીવીડીની રિમિક્સ જેવી ભંગાર ફિલમું મલ્ટીપ્લેક્સમાં જઈને જોતાં હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ!

હાસ્ય - જોક્સ

ચંપાઃ તમને મારી સુંદરતા ગમે છે કે મારા સંસ્કાર?જિગોઃ મને તો તારી મજાક કરવાની આ આદત વધારે ગમે છે.

હાસ્ય - જોક્સ

રમીલાઃ સાંભળો! હું તમારું શર્ટ રોજ ચેક કરું છું.નટુઃ હા... તો?રમીલાઃ આજ સુધી એક પણ લાં...બો વાળ જોવા નથી મળ્યો.નટુઃ હા, તો?રમીલાઃ તો શું! તમને વાળ વગરની સ્ત્રી સાથે કંટોળા નથી આવતો?to the free, weekly Gujarat Samachar email newsletter